Za dwa miesiące Targi EuroLab i CrimeLab 2020

Zalecenia dla praktyki klinicznej i diagnostyki laboratoryjnej, problemy laboratoriów, aspekty wdrażania standardów kompetencji w laboratoriach w kontekście normy ISO/IEC 17025, higiena pomieszczeń clean room, rola i zadania Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w resorcie obrony narodowej – to wybrane tematy konferencji, warsztatów i wykładów merytorycznych, towarzyszących 22. Międzynarodowym Targom Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab oraz 8. Międzynarodowym Targom Techniki Kryminalistycznej CrimeLab, które odbędą się 17-19 marca 2020 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Bogata oferta wystawców

Podczas targów ofertę zaprezentuje wiele wiodących firm. Propozycje dla pracowników laboratoriów oraz działów R&D przedstawią producenci i dystrybutorzy akcesoriów laboratoryjnych, drobnego sprzętu oraz szkła laboratoryjnego, mebli i elementów wyposażenia laboratoriów, aparatury analitycznej, sprzętu optycznego, sprzętu kontrolno-pomiarowego, substancji chemicznych, odczynników, gazów, testów, oprogramowania dla laboratoriów, profesjonalnych środków czystości i odzieży ochronnej. W EuroLab i CrimeLab wezmą udział także instytuty naukowo-badawcze, uczelnie wyższe, instytucje i placówki certyfikujące.

Program merytoryczny

Ofercie wystawców towarzyszą ważne konferencje i szkolenia, które umożliwiają pozyskanie  umiejętności i rozwój kompetencji zawodowych a także pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnego laboratorium. Do współpracy w tworzeniu programu merytorycznego targów zostały bowiem zaproszone czołowe instytucje i ośrodki naukowe.

O normalizacji w laboratoriach

Jednym z istotnych tematów poruszanych podczas EuroLab i CrimeLab będzie normalizacja. Polskie Centrum Akredytacji organizuje seminarium, przybliżające jego uczestnikom postanowienia normy ISO/IEC 17025, która definiuje i określa zakres oraz przedmiot działalności laboratoryjnej laboratoriów, a także wynikających z tych wymagań praktycznych konsekwencji dotyczących współpracy laboratoriów z klientami. Przedmiotem wydarzenia będzie również przedstawianie (formułowanie) wyników badań, wzorcowań i pomiarów w wydawanych dokumentach (raportach). W ramach seminarium, omówione zostaną wymagania dla akredytowanych laboratoriów.

Po raz pierwszy na targach Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji zorganizuje konferencję poświęconą akredytacji na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz  roli i zadaniom tej instytucji w resorcie obrony narodowej.

O aspektach praktycznych pracy laboranta i działalności laboratoriów

Laboratorium to miejsce, w którym dokonywane są odkrycia naukowe a także tworzone i rozwijane nowoczesne produkty. Jego innowacyjne wyposażenie oraz wiedza i umiejętności ludzi, którzy w nim pracują stanowią o sukcesie prac badawczych. Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB oraz Polski Komitet Normalizacyjny, podczas organizowanej w ramach targów konferencji, spróbują doradzić laborantom jak radzić sobie z problemami, które napotykają w codziennej pracy.

Tegoroczna edycja EuroLab przyniesie odpowiedzi na pytania związane z prawidłową sanityzacją stref czystości, wymaganiami dotyczącymi dezynfekcji obszarów krytycznych a także planami higieny i usługami profesjonalnymi w zakresie przygotowania pomieszczeń clean room do pracy. Tematyka ta zostanie poruszona podczas sesji z ekspertami oraz warsztatów pod hasłem „Utrzymanie czystości pomieszczeń clean room w kontekście procesów sanityzacji i dezynfekcji” organizowanych przez CR Konsulting.

Udział w konferencjach to także okazja do zdobycia punktów edukacyjnych przyznawanych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych. Możliwość taką daje uczestnictwo w konferencji pt. „Przygotowane zalecenia PTDL dla praktyki klinicznej i diagnostyki laboratoryjnej” organizowanej przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej.

W programie targów znajdzie się również konferencja organizowana przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna z Krakowa. Jej tematem będzie rozwój technologiczny i jego wpływ na sposób pracy i opiniowania biegłych z różnych zakresów nauk sądowych a także metody badania dowodów cyfrowych oraz znaczenie zapewnienia jakości badań.

W tym roku targom towarzyszą „Dni dla Ziemi”, cykl spotkań poświęconych ochronie środowiska w zakresie eliminacji zanieczyszczeń chemicznych z laboratoriów, monitoringu, wykorzystania wyników pomiarów czy wymagań prawnych dla laboratoriów.

Program merytoryczny uzupełnią prezentacje wystawców.

EuroLab i CrimeLab odwiedzają przedstawiciele laboratoriów przemysłowych i działów kontroli jakości z branży chemicznej, spożywczej, farmaceutycznej, paliwowo-energetycznej, kosmetycznej, budowlano-drogowej, metalurgicznej, elektromaszynowej, motoryzacyjnej, biotechnologicznej, metrologicznej, laboratoriów analitycznych, medycznych i szpitalnych, laboratoriów ochrony środowiska, laboratoriów celnych i kryminalistycznych, zakładów medycyny sądowej, inspektoratów ochrony środowiska, zakładów uzdatniania wody, stacji sanitarno-epidemiologicznych, inspektoratów weterynaryjnych i laboratoriów weterynaryjnych, instytucji i placówek naukowo-badawczych oraz uczelni wyższych.

W roku 2019 swoją ofertę przedstawiły 154 firmy z 14 krajów a targi odwiedziło 6 200 klientów z 24 krajów

Szczegółowe informacje o targach, wydarzeniach towarzyszących oraz warunkach udziału w nich znajdują się na stronie: targieurolab.pl.

Foto: Oranizator

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
eanet.pl